OFERTA

ZAJĘCIA DLA DZIECI W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Oferujemy naukę tańca w przedszkolu dla dzieci w przedziałach wiekowych: 2-4, 5-6 lat oraz w szkołach podstawowych w przedziałach wiekowych: 7-10, 11-14 lat. Program zajęć dostosowany jest do wieku oraz predyspozycji rozwojowych dzieci. Na zajęciach uczymy podstawowych kroków tańca towarzyskiego, prawidłowej postawy, trzymania tanecznego oraz maniery obowiązującej w tańcu. Zajęcia taneczno-ruchowe wpływają korzystnie na rozwój dziecka – doskonale rozwijają koordynację, słuch muzyczny oraz orientację we własnym ciele i przestrzeni. Zajęcia pobudzają naturalną radość i doskonale pożytkują nieskończone pokłady energii. Na Państwa życzenie pomagamy w przygotowaniu tanecznego występu na wydarzenia okolicznościowe, takie jak Dzień Mamy. Na zakończenie roku szkolnego każde dziecko otrzmuje dyplom I drobne upominki za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Przeprowadzamy bezpłatną lekcję pokazową!

Instruktor

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora tańca sportowego z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi – Michała Trytko.

Miejsce i czas

Zajęcia odbywają się na terenie placówki, raz w tygodniu.

Czas trwania zajęć: 30 min/przedszkole, 45min/szkoła

Inne

Oferujemy także naukę w szkołach wyższych: gimnazjach, liceach, technikach, szkołach zawodowych zarówno w postaci lekcji wychowania fizycznego jak również jako zajęcia dodatkowe pozaszkolne. Istnieje możliwość zorganizowania kursu studniówkowego dla maturzystów w Państwa placówce.